•  
  •  

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Οι μονώσεις ταρατσών είναι η καλύτερη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπώς χρημάτων. Μια ολοκληρωμένη - σωστή μόνωση περιλαμβάνει και εφαρμογή θερμοπρόσοψης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε τις μεγάλες απώλειες θερμότητας, διατηρώντας στο σπίτι σας τις ιδανικές θερμοκρασίες.
 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μονώσεων, η κλασσική ή συμβατική και η ανεστραμμένη. Στη κλασσική ή συμβατική μόνωση, η θερμομόνωση γίνεται κάτω από τη στρώση στεγανοποίησης. Αντίθετα, στην ανεστραμμένη μόνωση η στεγανοποίηση γίνεται κάτω από τη θερμομόνωση. Σημειώνεται ότι, η στεγανοποίηση γίνεται με ένα ασφαλτόπανο τις περισσότερες φορές και ως τελική στρώση μπορεί να μείνει ελεύθερο ή ύστερα από χρόνια να καλυφθεί με πλακάκι.
 
Στην εταιρεία Ζαχαρόπουλος Δημήτριος αναλαμβάνουμε, οργανώνουμε και εκτελούμε μονώσεις ταρατσών τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, με συνέπεια και επαγγελματισμό.